Andreas Kutnar

HW/SW design engineer

Jobbar du redan på BitSim NOW?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@www.bitsimnow.com